Ur partiprogrammet

  • Integrera komplementärmedicin inom sjukvården  –  för ökad kvalitet, patientsäkerhet och valfrihet under eget ansvar!
  • Inför mera idrott, ekologisk mat och ämnet “social kompetens”  –  bland annat etik & moral, kommunikation och antimobbning i skolorna.
  • Halvera sociala avgifter för alla nystartade enskilda firmor, samt för nyanställda inom småföretag (upp till 10 anställda)  –  för att minska arbetslösheten och stimulera svensk ekonomi.