Om Hälsopartiet

VÄRDEGRUND OCH IDEOLOGI

Hälsopartiet grundar sig på respekt för alla människors lika och unika vBlad, Motljus, Stäng, Ark Ram, Grön, Sunärde och på insikten att ett idealiskt samhälle endast kan uppnås genom att stödja livets naturliga samspel; allt från naturens mikroorganismer till fria människors samverkan på varu-, tjänste-, arbetsmarknaden och inom familjen. Detta leder till insikten att det är människorna som utgör staten. Staten skall därför tjäna den enskilda människan och inte tvärtom.

SVERIGES OSUNDA TILLSTÅND

Dagens samhälle uppvisar många osunda tillstånd i form av ökad korruption, rättsröta, resursslöseri, förgiftning av atmosfär, vattendrag och jord samt av djur och människor. Listan kan förlängas med försämrat folkhälsotillstånd och en överbelastad, ofta ineffektiv sjukvård, samt bristande omvårdnad om våra äldre. 

Moder Svea är sjuk – hjälp henne!

För varje år har skolan försämrats och våld ökar liksom fattigdomen både bland barn, pensionärer och andra.

För att få ordning på Sveriges osunda tillstånd skall hälsoaspekten prioriteras inom samtliga politiska beslut. Därför presenterar Hälsopartiet ett heltäckande åtgärdsprogram.

 

Vi älskar Sverige och vill att Sverige ska frodas och vara friskt

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *