Jordbruket

HÄLSOPARTIET VILL SATSA PÅ JORDBRUKET

Det är viktigt att varje människa har tillgång till ren, giftfri mat som har tagits fram genom att vi månar om både jord, växter och djur. För att uppnå detta så måste det satsas på jordbruket, det måste satsas på bönderna.

  • Ge mjölkbonden rätt betalt och satsa på jordbruket!
    En mjölkbonde om dagen tvingas att lägga ner. Så kan vi inte ha det. Bönderna och jordbruket är Sveriges ryggrad och måste få den plats det förtjänar
  • Öka lönsamheten i jordbruket, det ska bli enklare att överleva på småjordbruk
  • Främja ekologiskt och utveckla ett giftfritt jordbruk.
  • Gör det lättare att för fröhandeln att bevara gamla frösorter och bevara sortrikedomen.
  • Öka beredskapen i händelse av krig eller kollaps!
    Sverige ska vara självförsörjande på mat till minst 80%, och kunna ha en mätt befolkning i händelse av svåra tider eller krig
  • Frö-sortlistan för bönder ska skrotas, de ska få använda de frön som de vill så länge de är naturliga.