Självförsörjning & Kretslopp

Självförsörjning & Kretsloppstänk – för en trygg och stabil framtid
Ett land som är självförsörjande till så stor del som möjligt står sig ifall olyckan skulle vara framme, ifall väderkatastrofer inträffar eller i värsta fall krig. Vi strävar efter självförsörjning på energi, mat och rent vatten. Vi måst ständigt jobba på att rena vattnet och hålla det så rent som möjligt för eftervärlden. Vi behöver ta tillvara allt matavfall, och annat naturligt avfall så att det kan gå tillbaka och berika jordarna.