Hälsosam arbetspolitik

Tid för egentid – en hälsosam arbetspolitik
Livet ska vara annat än bara arbete. Förr arbetade 80% i jordbruket, idag är det 1%. Betyder det att 79% av allt arbete som utförs är “onödigt arbete”? Vi är herre över våra liv, och bestämmer själva reglerna för hur våra liv ska se ut. Hälsopartiet vill införa kortare arbetsdagar med mer tid för familjen eller sig själv. Detta skulle minska den stress som breder ut sig i samhället.