Hälsofrihet

Hälsofrihet – för en frisk och sund befolkning
Var och en ska själv kunna få bestämma över sin hälsa genom tillgång till naturliga medel, hälsokostprodukter, örter, hälsosam ekologisk mat, och även ha tillgång till omanipulerade frön. Var och en ska själv få styra över sin vård och behandling och kunna välja behandlingar som tar hänsyn till vår biologi, och som således inte är giftiga.