Hälsopartiet

FRIHET SANNING HÄLSA

Frihet att kunna resa, arbeta och mötas utan påtryckningar. Förbjud vaccinationspass som strider mot mänskliga rättigheter! Inför en författningsdomstol!

Öppen debatt där ingen blir censurerad samt saklig nyhetsrapportering med ovinklad fakta och statistik. 

PCR-testerna kan inte skilja en influensa från Covid 19

Fritt hälsoval ger rätten att själv besluta om medicinering samt möjlighet att välja behandling. Hälsosam politik med frihet och sanning är en bristvara och utan hälsa faller livet i spillror

Viktiga E4:an Ekologi Ergonomi Energi och Ekonomi 

Hälsopartiet har tagit fram ett lösningsfokuserat åtgärdsprogram för att utveckla Sverige 

                      FÖR ETT SUNDARE SVERIGE

skog2Partiet som ser till helheten

flygblad_knapp


FÖRSTA HJÄLPEN FÖR ATT FÅ SVERIGE VÄLMÅENDE IGEN

 
händer1

Familjerna

Jobben & Sysselsättningen

Skolan

Frisk- & Sjukvården

Maten & Jordbruket

first_aid

Miljön

Skatt- och Penningpolitik

Kollektivtrafiken

Invandring & Tiggeri

RättsväsendetSnabbguide till Hälsopartiets idépolitik 


 idepolitik

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejGE MJÖLKBONDEN RÄTT BETALT & SATSA PÅ JORDBRUKET!
En mjölbonde om dagen tvingas att lägga ner. Så kan vi inte ha det. Bönderna och jordbruket är Sveriges ryggrad och måste få den plats det förtjänar 

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejÖKA BEREDSKAPEN I HÄNDELSE AV KRIG ELLER KOLLAPS!

Sverige ska vara självförsörjande, och ha en mätt befolkning i händelse av  svåra tider eller krig 

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejLÅT FOLKET BESTÄMMA FULLT UT!

Ta bort småpartisparren och inför folkomröstning vid 100 000 namnunderskrifter och decentralisera besluten, så att besluten tas nära de som berörs.

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejTRYGGA GATOR OCH TORG!

Den gammaldags poliskonstapeln som vi alla känner är tillbaka i byn, eller stadsdelen. 

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejGÖR DET ENKLARE ATT LEVA PÅ LÖNEN!

Sverige har ett av de högsta skattetrycken i världen. Minska skatten så att individen får mer i lön, därigenom minskar behovet av bidrag. Det blir även lönsamt att arbeta. 

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejINGEN GMO & MER EKOLOGISKT!

I Sverige ska ingen GMO (genmanipulerade grödor) tillåtas vare sig i vår mat eller i djurfoder. 

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejINFÖR BOT-AVDRAG! 

Den som satsar på sin hälsa och som själv tar hand om sig, ska premieras.

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejINFÖR ÅTERKOMMANDE  GENOMGÅNG AV LÄKEMEDEL FÖR ÄLDRE

Äldre människor är känsligare för läkemedel men är också den grupp i samhället som konsumerar mest läkemedel. Äldre människor kan ha 10 olika mediciner där mediciner dels kan kollidera med varandra och dels tillsammans kan ge en toxisk cocktaileffekt. Läkemedel har en omsättning på cirka 37 miljarder i Sverige, men kostnaden för läkemedelsrelaterade biverkningar uppgår till runt 63 miljarder per år enligt en studie av Nordic school of public health, NHV, finansierad av Apoteket AB (2016).

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejDECENTRALISERA BESLUTEN 

Samhälleliga beslut ska tas så nära de som berörs som möjligt, så att de som berörs verkligen får något att säga till om. Därför är det dags för Svexit – vi går ut ur EU. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *