Våra hjärtefrågor

Hälsopartiets hjärta brinner för många saker

Beskydda befolkningen – för en trygg befolkning
Befolkningen ska skyddas från miljögifter, skadliga kemikalier och läkemedel. De ska skyddas från bedräglig propaganda från Industrierna, och bedräglig journalistik. Hälsopartiet är för vetenskap. Det som äventyrar vår hälsa och vår rätt enligt mänskliga rättigheter får inte drivas igenom med hjälp av svågerpolitik och delikatessjäv inom politiken, massmedia samt rättsväsendet.
Hälsopartiet vill undersöka och gå till botten med chemtrails.
Vi vill även bygga ett säkert samhälle, där våld inte är acceptabelt.

Hälsofrihet – för en frisk och sund befolkning
Var och en ska själv kunna få bestämma över sin hälsa genom tillgång till naturliga medel, hälsokostprodukter, örter, hälsosam ekologisk mat, och även ha tillgång till omanipulerade frön. Var och en ska själv få styra över sin vård och behandling och kunna välja behandlingar som tar hänsyn till vår biologi, och som således inte är giftiga.

Hälsosam arbetspolitik – tid för egentid 
Livet ska vara annat än bara arbete. Förr arbetade 80% i jordbruket, idag är det 1%. Betyder det att 79% av allt arbete som utförs är ”onödigt arbete”? Vi är herre över våra liv, och bestämmer själva reglerna för hur våra liv ska se ut. Hälsopartiet vill införa kortare arbetsdagar med mer tid för familjen eller sig själv. Detta skulle minska den stress som breder ut sig i samhället.

Självförsörjning & Kretsloppstänk – för en trygg och stabil framtid
Ett land som är självförsörjande till så stor del som möjligt står sig ifall olyckan skulle vara framme, ifall väderkatastrofer inträffar eller i värsta fall krig. Vi strävar efter självförsörjning på energi, mat och rent vatten. Vi måst ständigt jobba på att rena vattnet och hålla det så rent som möjligt för eftervärlden. Vi behöver ta tillvara allt matavfall, och annat naturligt avfall så att det kan gå tillbaka och berika jordarna.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *