För alla

FÖR ETT SUNDARE SVERIGE

Hälsopartiet är för alla!

BARNEN

toddlerBarn behöver sina föräldrar. Det är oerhört viktigt med närhet och kärlek när barnen är små, för att få lyckliga barn – vi tror att föräldrarna är bäst lämpade för detta – och vill därför ge föräldrarna denna möjlighet. Med en förälder hemma minskar stressen på barnfamiljen, då deschoolgirl2t blir mer tid som kan läggas på familjen istället för förvärvsarbete.

Hälsopartiet vill införa vårdnadsersättning för föräldrar som önskar stanna hemma med sina små barn; 1-, 2- och 3-åringar. På så sätt kan hela familjen få en bättre start.


SKOLUNGDOMARNA

Människor, Barn, Skolan, GeniusNär barnen sedan börjar skolan skall de erbjudas en bättre miljö, utan wifi och trådlöst nätverk. De ska ha mer gymnastik och rörelse som är så otroligt viktigt för hälsan. De ska också serveras näringsrik, ekologisk och färsk mat som är alltid är tillagad på plats. Dessutom ska de få ett nytt skolämne, social kompetens, där de inte bara tränas i empati och gott beteende utan även retorik.

Studie, Flicka, Skrivande

Hälsopartiet vill ha mindre skolklasser och ett minskat dokumentationskrav för lärarna, vilket bara stjäl tid från lärarnas huvuduppgift – det vill säga att sätta ihop bra lektioner. Hälsopartiets skolreform kommer bidra till ökad arbetsro för både lärare och elever och förbättrade studieresultat. 

Möjligt, Omöjligt, MöjlighetNär studenterna sedan går ur skolan kommer de få lättare att hitta jobb tack vare Hälsopartiets arbetsgivarreform. 

 

 

 


FAMILJEN

familjHälsopartiet värnar om familjen. Familjemedlemmarna ska kunna leva friska länge. Det ska därför vara lätt att hitta ekologisk mat till rimlig kostnad. Det ska vara lätt att få naturlig vård och behandling om en familjemedlem är sjuk, liksom att förebygga sjukdom genom naturlig behandling eftersom det i princip är biverkningsfritt.

 

Låt maten vara din medicin – och medicin din matHippocrates, den moderna medicinens fader


Familjeläkaren ska återintroduceras, som har hand om och kan följa familjen genom åren. Man har även rätt till en årlig kontroll av sin läkemedelsbehandling, så att man står på rätt ordination, för att minska risken för onödiga biverkningar. Läs mer om biverkningar

family_doctor

Familjedoktorn

Hälsopartiet vill arbeta för att ett krafttag tas mot alla kemikalier, gifter och läkemedel som gör familjemedlemmar sjuka.

Hälsopartiet arbetar för:

  • Totalt GMO-förbud samt underlättande för ekologiska livsmedel att komma ut på marknaden.
  • Tillgång till välbeprövade, behandlingsmetoder som i princip är helt biverkningsfria. Metoder som redan finns men som idag inte erbjuds inom den offentliga sjukvården.
  • Fritt utbud av kosttillskott och naturmedel som tas i botande, lindrande eller förebyggande syfte, och där du kan läsa på alla förpackningar vad medlen är bra för. Det är idag förbjudet.
  • Många skadas till följd av vaccin. Därför ska alla vacciner testas enligt gängse krav på evidensbaserad medicin, och även testas med avseende på genotoxicitet, autoimmun effekt, samt cancerogen effekt.
  • Införandet av avdragsgill egenvård, så kallat bot-avdrag.
  • Ombyggnad av dagens ineffektiva reningsverk till mikrobiologiska processanläggningar så att du kan dricka, bada och fiska i renare vatten med färre gifter. Anläggningen kan t.o.m. omvandla skadliga hormonrester från mediciner i avfallet till nyttig kompost. Tekniken finns redan och den fungerar.

Du ska helt enkelt kunna leva i en frisk, sund miljö och ha tillgång till sund medicinering som inte gör dig sjuk.

Hälsopartiet lägger grunden för en frisk  lycklig familj


ARBETSTAGAREN & FÖRETAGAREN

businessHälsopartiets arbetsgivarreform är fråga om en permanent halvering av arbetsgivaravgifterna, som idag är världens högsta, ca 33%.

Reformen sker i två steg, som börjar med en halvering av de sociala avgifterna för såväl alla nyanställda hos småföretag som alla nystartade enskilda firmor.

Det blir billigare för företagen att anställa, vilket skapar fler jobb, därmed blir det även enklare för arbetstagaren att kunna få ett jobb. 

Hälsopartiet har insett att det är genom att hjälpa arbetsgivarna som fler arbetstillfällen kan skapas, och inte genom att stjälpa arbetstagarna med jobbskatteavdrag eller bidrag. Detta är enkel logik.

Den totala utbetalningen av arbetslöshetsersättning, socialbidrag och innovationbostadsbidrag kommer att minska tack vare att fler kommer ut på arbetsmarknaden, och att de fria marknadskrafterna åter kan börja verka. Alla dessa så kallade dynamiska effekter kommer att göra reformen i stort sett självfinansierande. Det räcker att alla företag anställer en enda person var i genomsnitt så kommer hela arbetslösheten i Sverige att försvinna. Det finns nämligen på ett ungefär lika många företag som arbetslösa i Sverige.    


Ingen ska behöva vara rädd för att gå på gator och torg


MEDELÅLDERS OCH PENSIONÄREN

Gamla Människor, Pensionärer, Pension


Hälsopartiet vill verka för att arbetsmarknaden ska ta till vara kompetensen för de äldre som vill arbeta. Hög ålder får aldrig vara ett skäl för att bli nekad jobb. 

Åldern får heller aldrig vara ett skäl för att nekas vård och behandling. 

Som pensionär skall du tackas för att du varit med och byggt upp Sverige, genom rätt till en dräglig pension. 

Det är också dags att betala tillbaka det lån på ca 256 miljarder som togs av pensionspengar åren runt år 2000. Dåvarande regering lovade att betala tillbaka ”krona för krona”.

Du ska få omsorg och vård i hemmet så länge du själv önskar och tillsammans med din livspartner. På äldreboendet skall alla ges rätt till daglig utomhusvistelse och på plats tillagad, hälsosam, ekologisk mat.

Rätt till daglig utomhusvistelse!

Du ska ha rätt till en årlig genomgång av dina läkemedel, så att du inte skadas av dessa. Läkemedel är idag den fjärde vanligaste dödsorsaken trots att de är rätt förskrivet av läkare och rätt intaget av patient. Äldre människor är mer känsliga för toxiska läklemedel. Läs mer om biverkningar

 


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *