Hälsopartiet

Hälsopartiet har tagit fram ett lösningsfokuserat åtgärdsprogram för att utveckla Sverige som Ni hittar på www.omstartsverige.se

                      FÖR ETT SUNDARE SVERIGE

 

skog2Partiet som ser till helheten

 

 

flygblad_knapp

 


FÖRSTA HJÄLPEN FÖR ATT FÅ SVERIGE VÄLMÅENDE IGEN

 
händer1

Familjerna

Jobben & Sysselsättningen

Skolan

Frisk- & Sjukvården

Maten & Jordbruket

first_aid

Miljön

Skatt- och Penningpolitik

Kollektivtrafiken

Invandring & Tiggeri

Rättsväsendet


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Snabbguide till Hälsopartiets idépolitik 


 idepolitik

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejGE MJÖLKBONDEN RÄTT BETALT & SATSA PÅ JORDBRUKET!
En mjölbonde om dagen tvingas att lägga ner. Så kan vi inte ha det. Bönderna och jordbruket är Sveriges ryggrad och måste få den plats det förtjänar 

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejÖKA BEREDSKAPEN I HÄNDELSE AV KRIG ELLER KOLLAPS!

Sverige ska vara självförsörjande, och ha en mätt befolkning i händelse av  svåra tider eller krig 

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejINGA VINSTUTTAG I VÄLFÄRDEN!

Det ska inte finnas några privata skolor, äldreboenden eller sjukhus i Sverige som kan tömma staten på välfärdspengar och ta ut vinster för att sen ge dålig service eller gå i konkurs utan omsorg om de drabbade.  

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejLÅT FOLKET BESTÄMMA FULLT UT!

Ta bort småpartisparren och inför folkomröstning vid 100 000 namnunderskrifter och decentralisera besluten, så att besluten tas nära de som berörs.

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejTRYGGA GATOR OCH TORG!

Den gammaldags poliskonstapeln som vi alla känner är tillbaka i byn, eller stadsdelen. 

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejGÖR DET ENKLARE ATT LEVA PÅ LÖNEN!

Sverige har ett av de högsta skattetrycken i världen. Minska skatten så att individen får mer i lön, därigenom minskar behovet av bidrag. Det blir även lönsamt att arbeta. 

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejINGEN GMO & MER EKOLOGISKT!

I Sverige ska ingen GMO (genmanipulerade grödor) tillåtas vare sig i vår mat eller i djurfoder. 

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejINFÖR BOT-AVDRAG! 

Den som satsar på sin hälsa och som själv tar hand om sig, ska premieras.

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejINFÖR ÅRLIG GENOMGÅNG AV LÄKEMEDEL FÖR ÄLDRE

Äldre människor är känsligare för läkemedel men är också den grupp i samhället som konsumerar mest läkemedel. Äldre människor kan ha 10 olika mediciner där mediciner dels kan kollidera med varandra och dels tillsammans kan ge en toxisk cocktaileffekt. Läkemedel har en omsättning på cirka 37 miljarder i Sverige, men kostnaden för läkemedelsrelaterade biverkningar uppgår till runt 63 miljarder per år enligt en studie av Nordic school of public health, NHV, finansierad av Apoteket AB (2016).

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejTELEVERKET OCH ELVERKET TILLBAKA IGEN! 

Tele, el och kollektivtrafiken ska vara i statens händer av tre anledningar, dels att kostnaden blir lägre då profiten inte går först och kostnaden för hushållen kan hållas på en dräglig nivå.  Dels riskerar inte telenäten och underhållet av kollektivtrafiken att försämras, som det blir om kapitalet får styra. Slutligen så vet alla att inkomster bygger välstånd så även för staten  (läs medborgarna). Pengar finns nämligen då till skola, vård och oberoende forskning. 

Bock, Kontrolleras, Kontrollera, OkejDECENTRALISERA BESLUTEN 

Samhälleliga beslut ska tas så nära de som berörs som möjligt, så att de som berörs verkligen får något att säga till om. Därför är det dags för Svexit – vi går ut ur EU. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>